Prohlášení o nakládání s osobními údaji

 

Uživatel projevil souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře, kde byl jednoznačně informován o možnosti projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů a také odkázán na tento dokument a vyzván k jeho přečtení.

 

Majitel webu Nextwire s.r.o. – IČ 09079262  prohlašuje, že na základě projeveného souhlasu uživatele webu zpracovává následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • IP adresa

Za těmito účely:

Shromažďování údajů o klientech, jejich oslovení za účelem marketingového či obchodního sdělení.

Na dobu:

Po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování.

K výše uvedeným údajům budou mít přístup následující subjekty a osoby:


Správce: Nextwire s.r.o. – IČ 
09079262
Zpracovatel: Nextwire s.r.o.  – IČ 09079262

Přístup k datům je uživateli umožněn na základě žádosti zaslané na email majitele webu:

info@nextwire.cz

Výpis dat, které jsou o něm evidovány mu bude zaslán na email, který majitel eviduje. Na stejném emailu je možné požádat o výmaz dat, zapomenutí, nebo úpravu dat a rozsahu souhlasu.

Osobní údaje z tohoto webu budou uchovávány v jeho databázi, která je přístupná pouze přes zabezpečený protokol HTTPS se zabezpečeným certifikátem.

 

Použití webových stránek

Informace na těchto webových stránkách nejsou závazné a jsou poskytovány výhradně pro informační účely. Mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádnou formu nabídky, jak je definována v příslušných právních předpisech.

Informace a služby uvedené na těchto webových stránkách mohou být kdykoli upraveny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění.

Kontakt

NextWire s.r.o.
Tisá 482
403 36, Tisá
IČO: 090 79 262
datová schránka: ysxyrby

Telefon

+420 792 362 775
+420 792 367 476

ZÁSADY COOKIES (EU)

PROHLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI